Baseret på erfaring fra over 120 installerede solvarmeanlæg og mere end 1.000.000 nedrammede stålprofiler, kan vi tilbyde en stribe af ydelser i forbindelse med installationen af et solfangerfelt.

 

Vi kan være med hele vejen, og påtage os projektledelsen for installationen af solfangerfeltet.

Processerne vi ofte er involveret i, er blandt andet:

 • Gennemgang af forslag til areal og geometri på solfangerfelt.
 • Kontakten til landmåler for korrekt afsætning af punkter til rørføring og stålprofiler for solfangere.
 • Kontakt til myndigheder, museum m.v.
 • Generel styring af byggeplads under opførelsen af solfangerfeltet, herunder rørentreprisen.
 • Nedramning af stålprofiler med eget materiel og mandskab.
 • Trækstyrketest af stålfundering, samt tilhørende dokumentation.
 • Installation af solfangere.
 • Individuel sammenkobling af solfangere og tilkobling til rørsystem, herunder levering af fleksible stålslanger, ventiler, kapperør m.v.
 • Levering og påfyldning af glykol, afsluttet og dokumenteret med analyserede glykolprøver.
 • Trykprøvning og klargøring til idriftsættelse.
 • Udluftning og justering af anlægstryk.
 • Beregning og indregulering af strengreguleringsventiler, inkl. finjustering efter 2 måneders drift.
 • Sikkerhed og generel orden på byggepladsen.
 • Dokumenteret egenkontrol og kvalitetssikring.

 

 

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Vil du vide mere?