Step 1 - Idé og grundlæggende designplanlægning 

 

Når ideen til et termisk solvarmeanlæg er født, og man har et tilgængeligt stykke jord vil et naturligt første skridt være at estimere antallet af solfangere der kan installeres, og hermed en produceret energimængde.

 

  • Ofte har man også et ønske til den producerede solvarmeenergi, som man så kan omsætte til et antal solfangere og deraf hvor meget plads dette kræver.
  • Den første designfase, placering og samspil med de eksisterende energikilder, forbrugsmønster er et vigtigt forarbejde til et godt solvarmeanlæg.
  • Hos CG Solar & Teknik ApS kan vi vurdere på fjernvarmeværkets driftsmønster ud fra historiske data, som er med til at skabe et godt beslutningsgrundlag for størrelsen og omfanget af det kommende solvarmeprojekt.

 

 

Den økonomiske betragtning er en vigtig del af et solvarmeprojekt, og skal vurderes ud fra investeringen og udbyttet ved solvarme.

 

  • Vi kan, ud fra erfaringstal og indgående branchekendskab være med til at vurdere og komme med input på investeringen og det økonomiske udbytte – ikke kun på ”brændselsomkostninger” men også service, vedligehold og optimeringsmuligheder.
  • Ofte vil der kunne identificeres yderligere energioptimeringer når et solvarmeanlæg integreres i et fjernvarmeværk i form af bedre udnyttelse af middel- og lavtemperaturenergien.

 

Step 2 - Detalje planlægning

 

Fastsættelse af design, størrelse og omfang er ligeledes et vigtigt skridt, og her skal projektet gennemarbejdes så installation og udførelse foregår gnidningsfrit og effektivt.

Detailplanlægning af rør i jord, solfangerinstallation og koordineringen mellem entreprenører, rådgiver og fjernvarmeværket er en vigtig opgave som vi hos CG Solar & Teknik ApS har mange års erfaringer med.

 

Integrationen af solvarmeanlægget, både hydraulisk, termisk og styringsmæssigt er også vigtigt at få fastlagt tidligt i forløbet. Mulige driftsscenarier, eventuelle samdriftsudfordringer og potentielle automatiseringer mellem produktionsenhederne skal tænkes igennem sammen med fjernvarmeværkets driftspersonale, så forventninger og ønsker er afstemt bedst muligt.

 

Step 3 - Installation

 

Lorem Ipsum er ganske enkelt fyldtekst fra print- og typografiindustrien. Lorem Ipsum har været standard fyldtekst siden 1500-tallet, hvor en ukendt trykker sammensatte en tilfældig spalte for at trykke en bog til sammenligning af forskellige skrifttyper. Lorem Ipsum har ikke alene overlevet fem århundreder, men har også vundet indpas i elektronisk typografi uden væsentlige ændringer. Sætningen blev gjordt kendt i 1960'erne med lanceringen af Letraset-ark, som indeholdt afsnit med Lorem Ipsum, og senere med layoutprogrammer som Aldus PageMaker, som også indeholdt en udgave af Lorem Ipsum.

 

Step 4 - Opstart, indkøring og monitorering

 

Lorem Ipsum er ganske enkelt fyldtekst fra print- og typografiindustrien. Lorem Ipsum har været standard fyldtekst siden 1500-tallet, hvor en ukendt trykker sammensatte en tilfældig spalte for at trykke en bog til sammenligning af forskellige skrifttyper. Lorem Ipsum har ikke alene overlevet fem århundreder, men har også vundet indpas i elektronisk typografi uden væsentlige ændringer. Sætningen blev gjordt kendt i 1960'erne med lanceringen af Letraset-ark, som indeholdt afsnit med Lorem Ipsum, og senere med layoutprogrammer som Aldus PageMaker, som også indeholdt en udgave af Lorem Ipsum.

 

Step 5 - Driftsoptimering, træning og samdrift med eksisterende

 

Lorem Ipsum er ganske enkelt fyldtekst fra print- og typografiindustrien. Lorem Ipsum har været standard fyldtekst siden 1500-tallet, hvor en ukendt trykker sammensatte en tilfældig spalte for at trykke en bog til sammenligning af forskellige skrifttyper. Lorem Ipsum har ikke alene overlevet fem århundreder, men har også vundet indpas i elektronisk typografi uden væsentlige ændringer. Sætningen blev gjordt kendt i 1960'erne med lanceringen af Letraset-ark, som indeholdt afsnit med Lorem Ipsum, og senere med layoutprogrammer som Aldus PageMaker, som også indeholdt en udgave af Lorem Ipsum.

 

Step 6 - Udbytte og ydelse

 

Lorem Ipsum er ganske enkelt fyldtekst fra print- og typografiindustrien. Lorem Ipsum har været standard fyldtekst siden 1500-tallet, hvor en ukendt trykker sammensatte en tilfældig spalte for at trykke en bog til sammenligning af forskellige skrifttyper. Lorem Ipsum har ikke alene overlevet fem århundreder, men har også vundet indpas i elektronisk typografi uden væsentlige ændringer. Sætningen blev gjordt kendt i 1960'erne med lanceringen af Letraset-ark, som indeholdt afsnit med Lorem Ipsum, og senere med layoutprogrammer som Aldus PageMaker, som også indeholdt en udgave af Lorem Ipsum.