Et solvarmeanlæg der serviceres regelmæssigt, giver tryghed og forudsigelighed - 

både økonomisk og driftsmæssigt.

 

Vi tilbyder servicekontrakter, der bl.a. kan omfatte:

  • En fast årlig gennemgang afsluttet med en tilstandsrapport.
  • Online support og fejlfinding.
  • Hjælp til driftsoptimering med f.eks. en månedlig driftsrapport og forslag til optimeringer.
  • Årlige glykolanalyser.
  • Rabatsatser for udført arbejde og reservedele.

 

Vi tilbyder både store og små, samt individuelt tilpassede servicegennemgange af jeres solvarmeanlæg.

 

 

Kontakt os for et uforpligtende tilbud og skab tryghed i den daglige drift

Vil du vide mere?