Fleksibiliteten ved solvarme

 

Der er mange parametre der har indflydelse på hvor meget energi et solfangeranlæg producerer – mængden af solenergi, anlæggets størrelse og kapacitet – alt sammen noget vi ikke direkte kan ændre på. Dog er der noget vi kan styre når det kommer til solvarme – nemlig hvilken temperatur der kommer fra solfangerne. 

I denne artikel vil vi se på hvilken forskel en høj og lav afgangstemperatur gør for solvarmen i løbet af et typisk år. 
 
Afgangstemperaturen har stor indflydelse på hvor meget energi, der bliver produceret og hvor effektiv energien fra solen kan udnyttes. Jo koldere væsken i solfangerne er, desto mindre energi bliver spildt i form af varmetab ud af solfangeren til omgivelser. 

 

En sammenligning af to scenarier vil vise konkret hvor stor en indflydelse afgangstemperaturen har, på ydelsen af et solvarmeanlæg. I begge tilfælde bliver der sendt 45 °C vand til solfangerfeltet, i det ene scenarie er afgangstemperaturen 95 °C og i det andet scenarie er afgangstemperaturen 70 °C 

 

På én enkelt dag i juli måned – med fuld solskin, kan et solvarmeanlæg på ca. 10.000 m² give ca. 14 % mere energi, eller 6 MWh mere. Og kigger man på én enkelt dag i marts med fuld solskin vil det bidrage med ca. 18 % mere eller 5 MWh mere. 

 

De varme måneder giver altså mest energi, men det er især de koldere måneder der giver en høj procentmæssig forbedring. Det hænger sammen med at varmetabet er afhængigt af forskellen mellem temperaturen af solfangeren og omgivelserne. Altså er det særligt godt at have lav afgangstemperatur på kølige forårs- og efterårs dage.  

 

Den lavere afgangstemperatur betyder altså mere energi – men volumenmæssigt fylder det også mere, og der er behov for mere pumpekapacitet, sammenlignet med den høje afgangstemperatur. 

 

I vores eksempel med 10.000 m², svarer det til mere end en fordobling af det nødvendige volumen, og et pumpeflow ligeledes over dobbelt så stort. Det kan naturligvis være en udfordring for nogle solvarmeanlæg. En alsidig driftsstrategi med forskellige temperatursetpunkter hen over året vil kunne få et solvarmeanlæg til at yde mere, og samtidig være tilpasset de faktisk forhold på varmeværket. 

 

Der er ikke to varmeværker der er ens, så tøv ikke med at kontakte os, hvor vi kan hjælpe med at finde den bedste strategi.