Fleksibiliteten ved solvarmeTemperature differences

 

Der er mange parametre der har indflydelse på hvor meget energi et solfangerfelt producerer, de fleste af dem kan vi ikke ændre på, men der er et sted hvor vi har kontrol. Vi kan nemlig ændre på udgangstemperaturen fra solfangerne, såfremt akkumuleringstanken og rørsystemet kan håndtere middeltemperaturer. I dette nyhedsbrev vil vi se på hvilken forskel en høj og lav udgangstemperatur gør i løbet af et typisk år.

Udgangstemperaturen har stor indflydelse på hvor meget energi, der bliver produceret fordi solfangerne fungerer som radiatorer. Og jo koldere væsken i solfangerne er, desto mindre energi bliver spildt. Vi vil nu sammenligne to scenarier. I begge tilfælde bliver der sendt 45°C vand til solfangerfeltet, i højtemp. scenariet kommer der 95°C ud og der kommer 70°C ud ved lavtemp. scenariet.

 

 

Flexibility in solar heat - graph

 

Vi kan altså se, at over et typisk år vil det give 25% mere energi, eller hele 1.16MWh mere per solfanger. Det ville give en kæmpe besparelse. De varme måneder giver mest energi, men det er især de koldere måneder, der giver en høj procentmæssig forbedring. Det hænger sammen med at varmetabet er afhængigt af forskellen mellem temperaturen af solfangeren og omgivelserne. Altså er det særligt godt at have lav udgangstempatur på kølige og overskyede dage. Det er dog ikke lutter lagkage med en lav udgangstemperatur, for man skal også kunne håndtere større vandmængder.

 

Det kræver ca. dobbelt så meget vand at lagre den samme energi ved 70°C end ved 95°C, og der bliver jo også produceret mere energi. Fx vil der ved en juli-dag med høj sol produceres +127% mere varmt vand. Det kan give to problemer:

 

  • Transport: Vandet skal transporteres fra feltet til tanken og byen, og det kan være at pumperne ikke kan følge med, og så stiger udgangstemperaturen. Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, men det betyder at det er urealistisk at forvente 70°C fra feltet året rundt.

 

  • Lagring: Hvis energien ikke når at blive brugt i løbet af dagen, så skal den lagres til den næste. Men som sagt fylder dagsproduktionen over dobbelt så meget, og så kan man hurtigt komme i problemer med tankkapaciteten. Derfor er det bedre at køre på 95°C i de varme perioder.

 

Pointen er at man kan ikke nødvendigvis køre den samme strategi året rundt. Så nu kan vi lave en mere realistisk strategi og se på hvor meget ekstra energi man stadig kan få ud.

 

Strategi: Højtemp. i maj, juni, juli og Lavtemp. resten af året.

 

Increase by 13%  Det giver 13% mere energi eller 0.63MWh mere per solfanger om året.

  Ikke så meget som det optimistiske billede vi så før, men det er stadig en
  besparelse på titusinder hvis ikke hundredetusinder om året. Denne strategi er
  helt sikkert heller ikke den bedste, men det viser, at det ikke behøver at være 
  kompliceret for, at give en stor gevinst. 

 

Der er ikke to varmeværker der er ens, så tøv ikke med at kontakte os, sammen kan vi finde ud af hvor meget energi der kan skabes ved at skifte strategi.