Baggrundshistorie

 

CG Solar & Teknik ApS opstod som den naturlige fortsættelse af service- og reklamationsopgaverne til det tidligere Arcon-Sunmark A/S, efter de lukkede aktiviteterne ned i foråret 2020. 

I kølvandet af en stor projektportefølje, opført af Arcon-Sunmark gennem mere end 30 år, stiftede Claus Graven CG Solar & Teknik ApS da visionen om flere storskala solvarmeanlæg på ingen måde var udtømt. 

 

Claus Graven, der var tidligere service- og installationschef ved Arcon-Sunmark, besidder den praktisk viden og erfaring med langt størstedelen af de danske solvarmeanlæg på fjernvarmeværkerne. Gennem hans praktiske erfaring med projektledelse, installation og servicering af et utal af solvarmeanlæg i især Danmark, men også Tyskland og sågar i Tibet, kan alle projekter og udfordringer løses med integritet og kvalitet. 

 

CG Solar & Teknik ApS er bosiddende i Nordjylland, og sammen med et stærkt og erfaringstungt hold af medarbejdere, er vi i stand til at løse mange forskellige opgaver og projekter der omhandler storskala solvarme. 

 

Forretningsområder

 

Vores primære forretningsområde er indenfor storskala solvarmeanlæg, herunder service, reparation, vedligehold og optimering. 

 

Vi tilbyder derudover installation, montering og idriftsættelse af solvarmeanlæg samt rådgivning af de forskellige del-opgaver der vedrører en solvarmeinstallation. Med mere end 1,3 millioner m² installerede solfangere, har vi et meget solidt erfaringsgrundlag. Med vores egne serviceteknikere er vi hurtigt til rådighed for at servicere eksisterende og nye kunder. 

 

Vi tilbyder også driftsanalyser af jeres solvarmeanlæg og varmeværk generelt. Især identifikation af optimeringsmuligheder og hvordan man kan få eksisterende solvarmeanlæg til potentielt at yde mere, er en af vores store forcer med et solidt erfaringsgrundlag. Vi tror på en praktisk tilgang til driftsanalysen, og hjælper gerne med træning og beskrivelser af driftsfunktioner. Vi kan analysere og komme med optimeringsforslag for jeres nuværende solvarmeanlæg i samspil med de andre energikilder og indgår i løbende supportaftale med kontinuerlig dataopsamling og rapportering. Med vores direkte driftserfaringer på mange forskellige solvarmestyringer, indgår vi også gerne i supportaftale.   

 

Vi tror på den fortsatte brug af vedvarende grøn energi, især indenfor fjernvarmen og den generelle varmesektor. Hvis vi skal løse klimakrisen, starter det med de grønne valg. 

Vil du vide mere?