Denne Privatlivspolitik beskriver, hvordan og hvorfor CG Solar & Teknik ApS indsamler og bruger dine persondata.
CG Solar & Teknik ApS ønsker at respektere og beskytte dit privatliv og dine persondata. Vi lægger en cookie på din computer, når du besøger denne hjemmeside. Såfremt du overdrager os dine persondata, vil CG Solar & Teknik ApS være ansvarlig for at indsamle, opbevare og behandle dine persondata i overensstemmelse med den danske persondatalov. Dine persondata er opbevaret på servere i henholdsvis Danmark og Irland.

Formålet med behandling af persondata
De persondata, du overdrager til CG Solar & Teknik ApS, bliver behandlet på følgende måde:

Opfordrede eller uopfordrede ansøgninger:
CG Solar & Teknik ApS indsamler og behandler dit navn, kontaktoplysninger og alle andre oplysninger (følsomme som semi-følsomme), du overdrager til os i din ansøgning, dit CV og dine referencer.

Kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere:
Hvis du er eller arbejder for en af CG Solar & Teknik ApS's kunder, leverandører eller andre samarbejdspartnere, vil CG Solar & Teknik ApS opbevare og behandle dit navn og kontaktinformation.

Hvem har adgang til dine persondata?
Det er kun særligt betroede medarbejder hos CG Solar & Teknik ApS (eller vores databehandlere), der har adgang til at behandle dine persondata. Data bliver kun behandlet med de ovenfornævnte formål. CG Solar & Teknik ApS overdrager ikke dine persondata til tredjeparter. 

Vi videregiver kun dine persondata, såfremt en tredjepart, domstol, administrativt organ eller en myndighed ved lov har ret til at kræve dine persondata overdraget.

 

Ret til at slette og korrigere dine persondata
CG Solar & Teknik ApS sletter persondata, som vi behandler på baggrund af jobansøgninger, hvor ansøger modtager et afslag, senest en uge efter afslag er sendt. Såfremt jobansøgerne accepterer, at CG Solar & Teknik ApS opbevarer deres persondata i længere tid, vil data blive slettet efter 6 måneder.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som CG Solar & Teknik ApS behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine persondata. Du har desuden ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov for det. Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter persondata, som vi har registreret om dig, eller har spørgsmål til, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, og hvordan de bliver behandlet, kan du rette henvendelse til mail@cgsolar.dk. Angiv venligst ”Anmodning om log over persondata” i emnelinjen.


Endelig har du mulighed for at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

Cookie information
Vi lægger en sessionscookie på din computer, som gemmer et ID, der definerer dit besøg på siden. Cookien bliver slettet, når du forlader vores hjemmeside.

 

Ændringer til denne Privatlivspolitik
CG Solar & Teknik ApS forbeholder sig ret til at ændre og opdatere denne Privatlivspolitik. CG Solar & Teknik ApS opfordrer dig til jævnligt at læse vores Privatlivspolitik.

 

Kontaktinformation
Såfremt du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik, er du velkommen til at kontakte CG Solar & Teknik ApS på mail@cgsolar.dk.

 

Denne Privatlivspolitik blev opdateret den 16. juli 2020.