Baseret på erfaring fra over 120 installerede solvarmeanlæg og mere end 1.000.000 nedrammede stålprofiler, kan vi tilbyde en stribe af ydelser i forbindelse med installationen af et solfangerfelt.

 

Vi kan være med hele vejen, og påtage os projektledelsen for installationen af solfangerfeltet.

 

Processerne vi ofte er involveret i, er blandt andet:

Overskrift

- Gennemgang af forslag til areal og geometri på solfangerfelt.
- Kontakten til landmåler for korrekt afsætning af punkter til rørføring og stålprofiler for
solfangere.
- Kontakt til myndigheder, museum m.v.
- Generel styring af byggeplads under opførelsen af solfangerfeltet, herunder rørentreprisen.

Overskrift

- Nedramning af stålprofiler med eget materiel og mandskab.
- Trækstyrketest af stålfundering, samt tilhørende dokumentation.
- Installation af solfangere.
- Individuel sammenkobling af solfangere og tilkobling til rørsystem, herunder levering af fleksible stålslanger, ventiler, kapperør m.v.
- Levering og påfyldning af glykol, afsluttet og dokumenteret med analyserede glykolprøver.
- Trykprøvning og klargøring til idriftsættelse.
- Udluftning og justering af anlægstryk.
- Beregning og indregulering af strengreguleringsventiler, inkl. finjustering efter 2 måneders drift.
- Sikkerhed og generel orden på byggepladsen.
- Dokumenteret egenkontrol og kvalitetssikring.