large
Installation

Vi kan være med hele vejen, og påtager os gerne projektledelsen for installationen af solfangerfeltet. 

Processerne vi ofte er involveret i, er blandt andet: 

- Gennemgang af forslag til størrelse, areal og geometri på solfangerfeltet. 
- Kontakten til landmåler for korrekt afsætning af punkter til rørføring og solfangere. 
- Kontakten til rådgivere, myndigheder, museum m.v. 
- Generel styring af byggeplads under opførelsen af solfangerfelt og rørentreprise. 
- Nedramning af stålprofiler med eget materiel og mandskab. 
- Trækstyrketest af stålfundering, samt tilhørende dokumentation. 
- Installation af solfangere og den individuel sammenkobling af solfangere og tilkobling til rørsystem. 
- Levering af fleksible stålslanger, ventiler, kapperør m.v. 
- Levering og påfyldning af glykol, afsluttet og dokumenteret med glykolprøver. 
- Trykprøvning og klargøring til idriftsættelse. 
- Udluftning og justering af anlægstryk. 
- Beregning og indregulering af strengreguleringsventiler, inkl. finjustering. 
- Sikkerhed og generel orden på byggepladsen. 
- Dokumenteret egenkontrol og kvalitetssikring. 

Solvarme er en kendt, simpel og effekt energiform som kan være et økonomisk stærkt supplement til de eksisterende energikilder. 

Kontakt os for en uforpligtende snak om solvarmeinstallationen. 

Her på vores hjemmeside har vi skitseret de overordnede steps fra ide til færdigt solvarmeanlæg – læs mere på linket herunder.

Gå til Solvarme
large
Idriftsættelse

Vi kan tilbyde alle ydelser i forbindelse med idriftsættelse af jeres solvarmeanlægget. Det gælder nye anlæg,
idriftsættelse efter om- og tilbygninger, eller efter et nedbrud.

Oftest vil rækkefølgen på en idriftsættelse være:

- Klargøring til opstart inkl. check af hele anlægget.

- Levering og påfyldning af glykol (hvis nødvendigt).

- Idriftsættelse og indkøring af anlægget.

- Efterfølgende gennemgang af anlægget for kontrol af utætheder, luftlommer m.v.

- Indreguleringer og flowbalancering af solfangerfeltet (især ved nye anlæg).

Vores erfarne serviceteknikere har udført idriftsættelser på et stort antal anlæg, og er vi er yderst fleksible når det kommer til tidspunkt på dagen hvor opgaverne skal udføres.

Er uheldet ude, og solvarmeanlægget har haft en stagnation/kogning, kan vi hurtigt rykke ud og hjælpe med en korrekt genstart. Vi gennemgår solvarmeanlægget for eventuelle fejl og mangler, og undersøger årsagen til stagnationen.

Hvis der er brug for mere specialopgaver, for eksempel udbedring af en utæthed fra rørene i jorden, står vi også gerne til rådighed for at finde den bedste og mest økonomisk fordelagtige løsning, så nedetiden holdes så kort som muligt. Ligeledes assisterer vi gerne med projektledelsen mellem entreprenørerne, når sådanne opgaver skal udføres.

Med erfaring fra mange solvarmeanlæg i alle størrelser og udformninger, har vi fundet løsninger på stort set alle tænkelige udfordringer.

Kontakt os for en uforpligtende snak.

large
Service

Et solvarmeanlæg der serviceres regelmæssigt, giver tryghed og forudsigelighed - både økonomisk og driftsmæssigt.

Vi tilbyder servicekontrakter, der bl.a. kan omfatte:

- En fast årlig gennemgang afsluttet med en tilstandsrapport.

- Online support og fejlfinding.

- Hjælp til driftsoptimering med f.eks. en månedlig driftsrapport og forslag til optimeringer.

- Årlige glykolanalyser.

- Rabat på timesatser.

Vi tilbyder både store og små, samt individuelt tilpassede servicegennemgange af jeres solvarmeanlæg.

Et servicetjek på et solvarmeanlæg er mere end bare at kontrollere solfanger og utætheder. Trykforholdene og glykolvæskens tilstand er også en væsentlig parameter, der vil have en positiv indvirkning på levetiden og kvaliteten af den producerede energi.

Hvis for eksempel trykekspansionssystemet ikke er velfungerende, vil anlægget med alt sandsynlighed arbejde i en stresset tilstand. I værste tilfælde kan trykket enten være for lavt – som potentielt kan skade pumpen, eller være for højt og risikere en afblæsning gennem sikkerhedsventilen under drift.

Der vil heller ikke være tilstrækkelig plads til den store udvidelse og sammentrækning som et solvarmeanlæg oplever hver dag med drift. Husk på at væsken kan gå fra 20…30 °C helt op til 90…100 °C inden for kort tid når solen først sætter ind.

Temperaturkvaliteten fra solfangerne er også et væsentligt parameter, og ved at lave målinger på alle solfangerrækkernes afgangstemperaturer, vil man kunne bestemme om flowbalance er i orden, eller om der er risiko for spotkogninger på grund af for lidt flow. Spotkogning på enkelte rækker er med til at skabe unødig høje temperaturer på ventiler og pakning, og kan resultere i utætheder.

Det fysiske tilstandstjek kan heller ikke stå alene – vi sørger for fuld dokumentation på alle observationer og det udførte arbejde. Det sikrer en sporbarhed i mange år fremover, og bidrager til rapporteringerne overfor for eksempel en bestyrelse.

Har du ikke allerede en serviceaftale hos os? Så kontakt os og hør mere om hvad denne indeholder og hvad den kan give til jeres varmeværk.

large
Procesoptimering

Vi tilbyder driftsanalyser af jeres solvarmeanlæg og samspillet med varmeværkets eksisterende energikilder. Især identifikationen af optimeringsmuligheder og hvordan man kan få de eksisterende solvarmeanlæg til at yde mere, er en af vores store forcer med grundlag i en solid erfaring. Vi tror på en praktisk tilgang til driftsanalysen, og hjælper gerne med træning og beskrivelser af driftsfunktioner. Med vores direkte driftserfaringer på mange forskellige solvarmestyringer, indgår vi også gerne i supportaftale hvor vi kan være med på en remote support, ved at logge på jeres anlæg og hjælpe – enten i kritiske situationer eller under normal drift, for at lave en ”live” driftsanalyse og justering af parametre og setpunkter.

Vores driftsanalyser tager udgangspunkt i de historiske driftsdata, og vi kan derved tilbyde både en gennemgang af hele solvarmeanlægget, eller mere specifikke problemområder. Driftsanalyserne vil altid være skræddersyet til netop jeres fjernvarmeværk.

Vi udfører gerne en hurtig og prisbevidst analyse af solvarmeanlægget, ved at indhente driftsdata for 1-2 dage med stabil drift, hvor resultatet af sådan en analyse typisk vil være en vurdering på flowforhold, temperaturniveauerne samt beregninger på den potentielle merydelse, ved for eksempel at ændre på temperatursetpunktet. Efter sådan en analyse, er man hurtigt sporet ind på eventuelle optimeringsmuligheder.

De historiske driftsdata, er også en vigtig faktor når varmeværkets energiproduktion skal udvides eller konverteres. Det kan være en udvidelse af et solvarmeanlæg, hvor de reelle pumpe- og vekslerkapaciteter på forhånd skal undersøges, eller ved tilføjelsen af en varmepumpe, hvor de nye temperaturniveauer kan have en positiv indvirkning på solvarmen og omvendt. Med specifikke og målrettede driftsanalyser, kan beslutningsgrundlaget for nye investeringer gøres stærkere, og have fundering i de reelle forhold på varmeværket. Vi indgår gerne i et samarbejde med varmeværket og styringsleverandøren for at udarbejde, finpudse og teste styringsfilosofier.

Hvor den løbende dataopsamling af driftsdata ikke altid er tilgængelig, har vi løsninger der nemt kan installeres på det eksisterende anlæg og opsamle de specifikke data der er nødvendige for en videre analyse. Vi kan lave skræddersyet automatisk dataopsamling og beregninger, som kan resultere i driftsrapporter – især overfor bestyrelser og andre interessenter kan de løbende driftsrapporteringer være særligt værdifulde.

Kontakt os for en uforpligtende snak om jeres solvarmeanlæg.

large
De 6 steps

Vi vil gerne have solvarme, men hvordan starter vi sådan en proces?

Dette spørgsmål kan du blive klogere på, i denne korte skitsering af hvordan dit fjernvarmeværk kan gå fra idé til færdigt solvarmeanlæg.

Vi kan hjælpe dig hele vejen, eller derfra hvor du er kommet til i processen.

Gå til Solvarme

Vil du vide mere?